Izveštaj Skupštine Akcionara 14.06.2018

New category

pdf

Odluka o usv god izv o poslovanju

Size: 3.18 MB
Date added: 2018-07-04
pdf

Odluka o usvaj izveštaja revizora

Size: 4.17 MB
Date added: 2018-07-04
pdf

Odluka o usvajanju FI za 2017

Size: 3.19 MB
Date added: 2018-07-04
pdf

Izveštaj o bitnom događaju

Size: 4.18 MB
Date added: 2018-07-04
pdf

Odluka o raspodeli dobiti

Size: 4.17 MB
Date added: 2018-07-04

Redovna skupština akcionara - 14.06.2018

Redovna Skupština Akcionara 14.06.2018

pdf

Poziv za redovnu Skupštinu akcionara - Mlava

Size: 94.39 KB
Date added: 2018-05-14
pdf

Izveštaj Odbora direktora - 6. tačka dnev. reda

Size: 125.28 KB
Date added: 2018-05-14
pdf

Predlog odluka po tačkama dnevnog reda

Size: 339.73 KB
Date added: 2018-05-14

Formulari Radovne Skupštine Akcionara 14.06.2018

pdf

Formular za pisano glasanje

Size: 32.16 KB
Date added: 2018-05-14
pdf

Mlava-Obaveštenje akcionarima

Size: 322.27 KB
Date added: 2018-05-14
pdf

Formular punomoćja

Size: 34.94 KB
Date added: 2018-05-14
pdf

Formular prijave ucesca u radu Skupstine

Size: 23.67 KB
Date added: 2018-05-14

Materijal za Skupštinu Mlave

Predlog odluka po tačkama dnevnog reda .pdf
Izveštaj Odbora direktora - 5. tačka dnevnog reda .pdf
Izveštaj o poslovanju za 2015. god. - 6. tačka dnevnog reda .pdf
Fi za 2015. god. 7. tačka dnevnog reda .pdf
Napomene uz FI za 2015. 7. tačka dnevnog reda .pdf
Izveštaj revizora - 8. tačka dnevnog reda .pdf